การศึกษาเผยให้เห็นถึงอันตรายของการรับรองการพนันที่ทรงอิทธิพล